Dinhquanghai13031964@Gmail.Com Avatar

dinhquanghai13031964@gmail.com

Member since July 2021

Chuyên gia Lương Lễ Hoàng trở về làm việc tại Việt Nam. Ông dần trở nên quen thuộc với độc giả trong và ngoài nước qua hàng trăm bài viết về chuyên môn ngành Y trên nhiều báo và tạp chí.

On the Web

Reviews (0)

dinhquanghai13031964@gmail.com is a new user and doesn't have any reviews yet.

If you know them, consider leaving them a professional reference below to help them get their first rental and review!

References