Mái Hiên đẹp H Avatar

Mái Hiên Đẹp H

Director of Photography / Cinematographer

Member since July 2020

Mái hiên đẹp Hòa Phát chuyên sản xuất phân phối và thi công giá sỉ các sản phẩm chuyên ngành về mái hiên, mái xếp và mái che với đội ngũ thi công chuyên nghiệp,thiện chí thân thiện và chuyên nghiệp.

Địa chỉ: 14/58 Khu phố Bình Dương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Sdt: 0946800800
Email: hoaphatphat@gmail.com
Website: https://maihiendep.vn
#MaiHienDep #HoaPhat

Reviews (0)

Mái Hiên Đẹp H is a new user and doesn't have any reviews yet.

If you know them, consider leaving them a professional reference below to help them get their first rental and review!

References