Avrupacerrahi Avatar

avrupacerrahi

Member since February 2024

Makatta meydana gelen zedelenmeler ve tahrişler sonucunda anal kanal zarar görebilir. Buna bağlı olarak da makat bölgesinde çatlaklar ve zedelenme ortaya çıkarak iltihaba yol açar.

Anal kanal ile cilt arasında oluşan apse oluşur. Apsenin ardından bir kanal meydana gelir. Böylece anal fistül hastalığı ortaya çıkar.

On the Web

Reviews (0)

avrupacerrahi is a new user and doesn't have any reviews yet.

If you know them, consider leaving them a professional reference below to help them get their first rental and review!

References