Mai Bat Di Dong Hoa Phat Dat Avatar

Mai Bat Di Dong Hoa Phat Dat

Assistant Camera (AC)

Member since June 2020

Mái Bạt Di Động Hòa Phát Đạt chuyên sản xuất, gia công các loại bạt che nắng mưa, ô dù quán cafe, dù sự kiện. Các loại mái che di động, bạt kéo xếp di động, mái hiên tay quay di động.

Địa chỉ: số 95, kp Nhị Đồng, P. Dĩ An, Tx Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Sdt: 0981899600
Email: tunghoaphatdat@gmail.com
Website: https://maibatdidong.com
#MaiBatDiDong #HoaPhatDat

Reviews (0)

Mai Bat Di Dong Hoa Phat Dat is a new user and doesn't have any reviews yet.

If you know them, consider leaving them a professional reference below to help them get their first rental and review!

References