Przylbice O Avatar

Przylbice O

Member since October 2020

przyłbica na nos przyłbica ochronna przyłbica pół twarzy jest dużo cieńszy z przodu, to co pozwala kierowcy widzieć z tyłu, dzięki czemu jest bardziej adekwatny dla potężniejszej części głowy niż stereotypowy przyłbica pełnotwarzowy. Osłony wizjera z przodu iz tyłu przyłbicy mają obowiązek znajdować się we właściwej kondycji, aby umożliwić łatwe zdejmowanie.

On the Web

Reviews (0)

Przylbice O is a new user and doesn't have any reviews yet.

If you know them, consider leaving them a professional reference below to help them get their first rental and review!

References